WELLEK PHARMA สาขา ระยอง ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่าน

บริการของเรา

     เรามอบบริการด้านการขายส่งผลิตภัณฑ์เพื่อร้านขายยา คลินิก และบุคลากรณ์ทางการแพทย์โดยมีสินค้าหมุนเวียนครบวงจร ตรงตามความต้องการของหน่วยธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าของหน่วยธุกิจนั้นๆ รวมถึง

  • การคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตที่สามารถผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน เพื่อลดความเสี่ยงที่ร้านขายยาและหน่วยธุรกิจอื่นๆจะได้รับสินค้าที่ด้อยคุณภาพ

  • การขนส่งผลิตภัณฑ์ที่รวดเร็วตามความต้องการของลูกค้า เราจัดสรรความถี่ในการส่งสินค้าให้เพียงพอ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าจะมีสินค้าส่งถึงในเวลาอันรวดเร็ว

  • บริการหลังการขาย เปลี่ยน-คืน สินค้า ได้รวดเร็ว หากเกิดการสั่งสินค้าผิดพลาด สามารถแจ้งเปลี่ยนคืนได้ใน 7 วัน ไม่ต้องรอนานเป็นเดือนๆ

  • มีผลิตภัณฑ์หลากหลาย ตรงตามความต้องการ รวมถึงมีสินค้าใหม่ๆเข้ามาอยู่เสมอ รวมทั้งแจ้งลูกค้าถึงสินค้าที่เข้าใหม่ ให้ลูกค้าทราบอยู่เสมอ เพื่อกระตุ้นยอดขายสินค้าของหน่วยธุรกิจนั้นๆเพื่อการเติบโตไปด้วยกัน

  • การดูแลคลังสินค้าตามมาตรฐานการเก็บรักษา ปรับอุณหภูมิ การจัดวางสินค้า กาตรวจสินค้าเพื่อแยกสินค้าใกล้หมดอายุ เพื่อลดความเสื่อมจากการเก็บรักษา รวมทั้งความใหม่ของสินค้า จึงทำให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพส่งตรงถึงมือจริงๆ

  • การใช้ซอฟแวร์ที่มีคุณภาพครอบคลุมการบริหารจัดการงานขายทั้งหมด ตั้งแต่ รับสินค้าเข้าจนส่งสินค้าออกจากบริษัท เรามีการยิงบาร์โค้ดเช็คสินค้าก่อนบรรจุทุกครั้ง เพื่อความมั่นใจว่าได้รับสินค้าตรงตามความต้องการ

  • ความตั้งใจทำงานด้วยหัวใจรักการบริการ อารมณ์ดีในที่ทำงาน เป็นนโยบาย ปลูกฝังให้บุคลากรในบริษัทตั้งใจทำงานและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ทำให้ลูกค้าพอใจในงานบริการและเป็นลูกค้าของเราอย่างต่อเนื่อง ทำให้เราสามารถจัด โปรแกรม โปรโมชั่นดีๆ เพื่อลูกค้าได้ตลอดทั้งปี